Aktivnosti na projektu “Taking European EnergyManagers to next efficiency levels by implementing energy audit recommendations – EUREMNEXT” finansiranog od strane programa uspešno su implementirane, a zacrtani ciljevi ostvareni. Kroz ovaj standardizovan edukativni program na području energetske efikasnosti koji se sprovodi u reko 30 zemalja obučeno je nekoliko hiljada energetskih menadžera, a partneri u toku rada

Objavljen poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju u okviru programa EU Horizon Europe 2021 – 2027.   Više informacija o pozivu i programu možete pronaći na sledećem linku

Evropska komisija organizuje desetodnevni virtuelni događaj prilikom kog će potencijalni kandidati i druge zainteresovane strane u oblasti istraživanja i inovacija imati priliku da dobiju informacije i postave pitanja u vezi noviteta i glavnih instrumenata finansiranja programa Horizont Evropa Info dani će se održati virtuelno u periodu od 28.06. do 09.07.2021. godine tokom kojih će biti

Ovogodišnji, šesti po redu, seminar u organizaciji Evrokomore (Eurochambres) pružiće priliku lokalnim, regionalnim i nacionalnim komorama u okviru Evrokomorske mreže da se upoznaju sa novim programima Evropske unije sa ciljem razvijanja njihovih kapaciteta za saradnju na projektima Evropske unije. Seminar namenjen komorama će se održati virtuelno u periodu od 29.06. do 01.07.2021. godine, a rok za

Pokrenut je novi Erasmus program 2021-2027. Objavljeni su i prvi godišnji program rada i poziv za 2021. godinu. Evropska komisija je usvojila prvi godišnji program rada programa Erasmus + 2021-2027. U odnosu na budžet za 2014-2020 koji je iznosio 14.7 milijardi evra, ukupni budžet za 2021-2027 iznosiće 26,2 milijarde evra, a na taj iznos biće dodato još

Uokviru projekta “Taking European EnergyManagers to next efficiency levels by implementing energy audit recommendations – EUREMNEXT” u petak 05.03.2021. godine, putem Zoom platforme održan je online alumni sastanak. Polaznici obuke za Energetske menadžere su tom prilikom informisani od strane konsultanata na projektu, Ministarstva za rudarstvo i energetiku u vezi značajnih izmena EU regulative u oblasti

Erasmus program omogućuje preduzetnicima da steknu veštine neophodne za pokretanje i / ili uspešno vođenje malog preduzeća. Novi preduzetnici sakupljaju i razmenjuju znanja i poslovne ideje sa iskusnijim preduzetnikom, sa kojim sarađuju tokom perioda boravka od jednog do šest meseci, koji je sufinansiram od strane Evropske komisije Novi preduzetnik će imati obuke na radnom mestu

work_in_progress

Raspisan je konkurs za realizaciju biznis ideja čiji se poslovni plan i model nalaze u zrelijoj fazi i mogu se realizovati za šest meseci Rok za prijavu je 13. mart 2021, u okviru programa „Migracije i dijaspora“ Više informacija o konkursu možete pronaći na linku: https://www.giz.de/en/worldwide/78803.html

Bespovratna sredstva za inovacije

Fond za inovacionu delatnost je raspisao javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija u okviru Programa ranog razvoja i Programa saradnje nauke i privrede. Rok za dostavljanje prijava je 29.04.2021. godine Prijave se podnose putem portala fonda: http://www.inovacionifond.rs/prijava Više informacija o pozivu možete pronaći na: http://www.inovacionifond.rs/info/bespovratna-sredstva-za-inovacije

Ministarstvo omladine i sporta je objavilo javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata  u oblastima omladinskog sektora u okviru Erazmus+ programa i programa prekogranične saradnje Rok za prijavu i dostavljanje predloga projekata je 9. mart 2021. godine Više informacija o konkursu možete pronaći na: https://www.mos.gov.rs/vest/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblastima-omladinskog-sektora-koji-su-odobreni-od-strane-evropske-komisije-kroz-erazmus-program-eu-i-programe-prekogranicne-saradnje2?lang=lat