Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu bespovratnih sredstava za podršku. Više informacija na linku: http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants/

Savet za regionalnu saradnju (RCC) organizuje prvo onlajn takmičenje Zapadnog Balkana „Balkathon“ sa ciljem da se podstaknu digitalna inovativna i praktična poslovna rješenja. 10.000 evra za najbolje ideje za razvoj inovativnih digitalnih rešenja u oblasti pametnog turizma, platforme za digitalno učenje i rešenja za plaćanja putem interneta. Prijave su otvorene od 1. do 12. jula

Srpski tehnološki startapi u agro-industriji po prvi put će imati priliku da razviju i internacionalizuju poslovanje upravo iz svoje zemlje kroz uspostavljanje prvog ScaleUp Lab-a u četiri partnerske zemlje – Austrije, Slovenije, Nemačke i Srbije. Privredna komora Srbije u okviru svog Centra za saradnju sa privredom i MMSP deo je projekta SCALEUP4EUROPE finansiranog od strane

Evropska komisija je u maju 2018 godine predložila dugoročni budžet za EU u periodu od 2021 do 2027 godine. Zbog potrebe da se odgovori na nepredviđenu krizu prouzrokovanu epidemijom COVID-19 Komisija je pozvana da predstavi revidirani predlog koji je usvojen u maju 2020. godine Više informacija možete pronaći na: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en

Od danas, inovativna preduzeća mogu da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovacija kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Javni poziv je otvoren do 31. avgusta 2020. godine u 15 časova, a prijave se podnose putem portala Fonda. Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Pojedinačno po projektu dodeljuje se do 80.000 evra.

Inicijativa za pokretanje BLUE DOT NETWORK globalnog projekta zapoceta je  u novembru 2019. godine, na svetskom Poslovnom Forumu, odrzanom na Tajlandu.    Projekat nastoji da promoviše razvoj kvalitetnih, održivih i sigurnih infrastrukturnih projekata širom sveta, i to onih koji su:    -Tržišno orijentisani, – Društveno i ekološki odgovorni – Finansijski održivi -Transparentno i društveno odgovorni -Otvoreni i

Razvoj finansijskih modela i instrumena koji rešavaju izazove u poslovanju preduzeća ali i istovremeno utiču na pozitivni razvoj društva stvorilo je novi pravac na tržištu investiranja – socijalno investiranje. Grantovi, krediti, socijalne obveznice, socijalni kapital, crowdfunding su samo neki od instrumenata na raspolaganju socijalnim preduzećima u zemljama regiona, a najveća podrška za njihovu primenu dolazi

U okviru projekta  „EUREMnext – Obuka energetskih menadžera“, finansiranog od strane Evropske komisije  (Executive Agency for Small and Medium- sized Enterprises) organizovan je sastanak pod nazivom „Finansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti“. Cilj sastanka bio je da se prezentuje pregled raspoloživih izvora i načina finansiranja i uslova za njihovo aktiviranje. Sastanku su, pored polaznika uspešno

U okviru projekta DanubeChance 2.0 čiji je cilj pomoć preduzetnicima kojim je potrebna druga šansa organizovana su okupljanja u vidu poslovnih doručaka u tri grada u  Srbiji – Kruševcu, Beogradu i Subotici. Izborom mesta održavanja trudili smo se da obuhvatimo što veću  teritoriju Srbije, ali i obradimo specifičnosti svakog regiona u ovoj oblasti. Svrha poslovnih

U Privrednoj komori Srbije je prezentacijom energetski efikasnih rešenja završena  besplatna obuka energetskih menadžera koju su pohađali predstavnici 17 domaćih, srednjih i velikih kompanija u okviru projekta EUREMnext. „Ideja obuke bila je da  polaznici nakon završene obuke budu u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu bitne odluke u cilju poboljšanja energetske