Pozitivni efekti kretanja ka gradovima pogodnijim za život 2,38 miliona evra za saradnju na osnivanju pešačkih gradova u dunavskoj regiji U okviru Inter-regionalnog dunavskog transnacionalnog programa koji finansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i i Instrument pretpristupne pomoći (IPA) odobren je projekat „Gradovi za pešake – ka energetski dogovornim mestima: osnivanje pešačkih gradova u

Pretpristupni fondovi EU podržavaju realizaciju inovativnih poslovnih ideja koje sa sobom nosi preduzetništvo. Iako je dostupnost evropskih fondova za sektor MSPP u Srbiji ograničena i svodi se na pojedine programe Evropske komisije, kao i mogućnost učešća u tenderima prilikom realizacije EU projekata, ova sredstva nisu dovoljno iskorišćena. U cilju pružanja podrške organizacijama i profesionalcima koji

Fondacija Tempus je objavila Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+. Pored projekata koji podrazumevaju mobilnost mladih radi stručnog obrazovanja i obuka, u okviru ovog poziva institucijama i organizacijama iz Srbije namenjen je i paket KA2 – Strateška partnerstva

Evropska komisija usvojila je na 12. IPA komitetu održanom 17. novembra u Briselu, novi Program prekogranične saradnje SRBIJA–MAKEDONIJA za period 2016-2020. Ukupna vrednost ovog programa je više od četiri miliona evra, od kojih je tri i po miliona evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije. Prioriteti Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija su promocija zapošljavanja, mobilnosti radne

Finalni sastanak partnera na evropskom naučno istraživačkom projektu INCOMING finansiran od strane TEMPUS programa Evropske unije, održan je 27 i 28. septembra 2016. godine u organizaciji Privredne komore Srbije. Nakon produžetka od godinu dana, projekat ulazi u svoju završnu fazu koja predstavlja sumiranje rezultata svih partnera i podnošenje izveštaja koordinatoru projekta Univerzitetu u Talinu. Cilj

PKS partner na projektu EIT RIS

Privrednoj komori Srbije odobrena su sredstva za realizaciju projekta u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine. Cilj Privredne komore Srbije, kao partnera na ovom projektu, jeste da učestvuje u realizaciji plana EIT RIS programa i da doprinese razvoju saradnje i razmeni iskustava u oblasti edukacije, istraživanja i razvoja poslovanja, kao i da poveća inovativne