Održan alumni sastanak u okviru projekta EUREMNEXT

Uokviru projekta “Taking European EnergyManagers to next efficiency levels by implementing energy audit recommendations – EUREMNEXT” u petak 05.03.2021. godine, putem Zoom platforme održan je online alumni sastanak.

Polaznici obuke za Energetske menadžere su tom prilikom informisani od strane konsultanata na projektu, Ministarstva za rudarstvo i energetiku u vezi značajnih izmena EU regulative u oblasti energetske efikasnosti – “Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog Akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije”, IPA 2014 (TAEERES) u okviru kojih je pripremljen nacrt ZEERUE.

Polaznici su takodje informisali sve prisutne na sastanku o statusu realizacije projekata koje su uradili u okviru obuke na polju energetske efikasnosti u svojim kompanijama. Primetno je da su svi i pored ranije planiranih projekata sprovodili i druge adaptacije u svojim farbrikama u cilju ušteda energije, što ukazuje da se svest kompanija u Srbiji menja.