Horizont Evropa program – info dani

Evropska komisija organizuje desetodnevni virtuelni događaj prilikom kog će potencijalni kandidati i druge zainteresovane strane u oblasti istraživanja i inovacija imati priliku da dobiju informacije i postave pitanja u vezi noviteta i glavnih instrumenata finansiranja programa Horizont Evropa

Info dani će se održati virtuelno u periodu od 28.06. do 09.07.2021. godine tokom kojih će biti obuhvaćeno devet tema, a svaka tema će imati posebnu sesiju.

za detaljnije informacije o svakoj temi posetite:
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/