Evropski program razmene za preduzetnike – “ Erasmus za mlade preduzetnike ”

Erasmus program omogućuje preduzetnicima da steknu veštine neophodne za pokretanje i / ili uspešno vođenje malog preduzeća. Novi preduzetnici sakupljaju i razmenjuju znanja i poslovne ideje sa iskusnijim preduzetnikom, sa kojim sarađuju tokom perioda boravka od jednog do šest meseci, koji je sufinansiram od strane Evropske komisije

Novi preduzetnik će imati obuke na radnom mestu u malom ili srednjem preduzeću u jednoj od zemalja učesnika programa. Time će biti olakšan uspešan početak poslovanja ili dodatno poboljšan rad već postojećeg preduzeća. Takođe možete imati koristi od pristupa novim tržištima, međunarodne saradnje i potencijalnih mogućnosti za saradnju sa poslovnim partnerima u inostranstvu.

„Erasmus za mlade preduzetnike“ finansira Evropska komisija i deluje širom zemalja učesnica uz pomoć lokalnih kontakt tačaka, nadležnih za poslovnu podršku (npr. Privredne komore, start-up centri, inkubatori itd.). Njihovim aktivnostima na evropskom nivou koordinira Kancelarija za podršku Programu.

Više informacija možete pronaći na sajtu: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/