business_world

pošaljite nam poruku

zaposleni

Milena Vujaklija

Rukovodilac

Tel: (+381 11) 4149 628; 066 875 1215 milena.vujaklija@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

Ivana Adamović

Viši savetnik

Tel:(+381 11) 3304515; ivana.adamovic@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

Jelena Vasiljević

Samostalni savetnik

Tel:(+381 11) 33 04 986; 066 875 10 24 jelena.vasiljevic@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

Saša Ljubičić

Samostalni savetnik

Tel: (+381 11) 33 00 996; 066 875 10 51 sasa.ljubicic@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

Nikola Đorđević

Samostalni savetnik

Tel: (+381 11) 33 00 952; (+381 66) 875 11 72 nikola.djordjevic@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
e-mail: projekti@pks.rs

PRETRAGA

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: info@pks.rs
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100296837
Matični broj: 07000529

logo

 

©2017 ALL RIGHTS RESERVED

TOP