Uspešno završen projekat EuremNext– edukativni program za osposobljavanje energetskih menadžera

Aktivnosti na projektu “Taking European EnergyManagers to next efficiency levels by implementing energy audit recommendations – EUREMNEXT” finansiranog od strane programa uspešno su implementirane, a zacrtani ciljevi ostvareni.

Kroz ovaj standardizovan edukativni program na području energetske efikasnosti koji se sprovodi u reko 30 zemalja obučeno je nekoliko hiljada energetskih menadžera, a partneri u toku rada na projektu razvili su značajne patforme koje mogu koristiti svi stejkholderi u oblasti energetske efikasnosti

 

Poslednje aktuelnosti možete pročitati na linku:

https://www.energymanager.eu/files/2021/06/Project-newsletter-EUREMnext_News-4-June-2021.pdf

 

Takođe, objavljen je i izveštaj:

„What businesses need to implement more sustainable energy measures“?.

Na linku se može naći komplet Policy Brief:

https://www.energymanager.eu/files/2021/06/D6_3_PolicyBrief_final.pdf.

Ovaj kratki prikaz smernica pruža uvid u faktore koji sprečavaju kompanije da primene mere održive energije u preduzećima i koja podrška je potrebna za prevazilaženje ovih prepreka. Dokument takođe uključuje onlajn anketu sprovedenu u leto 2018. godine u okviru međunarodne mreže alumni EUREM