Bespovratna sredstva za inovacije

Fond za inovacionu delatnost je raspisao javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija u okviru Programa ranog razvoja i Programa saradnje nauke i privrede.

Rok za dostavljanje prijava je 29.04.2021. godine

Prijave se podnose putem portala fonda: http://www.inovacionifond.rs/prijava

Više informacija o pozivu možete pronaći na: http://www.inovacionifond.rs/info/bespovratna-sredstva-za-inovacije