TREĆI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKTA SA BUDŽETOM IPA FONDA OD 10.38 MILIONA EVRA

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine. Detaljnije na linku:

http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/call-for-proposals/treci-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-otvoren/