SENSES – šansa za socijalno odgovorno poslovanje

U okviru Projekta SENSES partneri na projektu Redea and IFKA su organizovali prvi Dijalog o strategiji razvoja socijalnog preduzetništva u Dunavskom Regionu, u Zagrebu, 12. i 13. Juna 2018. Svi partneri, učesnici na projektu su prisustvovali dijalogu uz prisustvo predstavnika ministarstva zemalja partnera na projektu. Partner iz Austrije, Centar za socijalne inovacije je predstavio preporuke za razvoj preduzetništva u Dunavskom regionu i rezultate analize socijalnog preduzetništva u Dunavskom regionu koja je dala uvid u nedostatke ovog sektora. Predstavnik IFKE, vodećeg partnera na projektu je predstavila cilj dijaloga o strategiji nakon čega su učesnici imali priliku da kroz dijalog i pojedinačne radionice predlože korake za razvoj strategije.

Projekat NewGenerationSkills se finansira kroz Intereg dunavski transnacionalni program i realizuje se u sedam država Dunavskog regiona: Mađarskoj, Austriji, Sloveniji, Češkoj Republici, Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji. Projekat, koji se sprovodi do kraja juna 2019, fokusira se na razvoj povoljnog institucionalnog okruženja i efikasnije upotrebe potencijala mladih radi dostizanja razvojnih ciljeva i izazova u gradovima koji učestvuju u realizaciji projekta, a naročito onih izazova koji se odnose na potrebe društva i lokalnih zajednica. Predsednica Skupštine opštine Stari grad Mila Popović i predstavnica budimpeštanske Lokalne samouprave i opštine Ujbuda g-đa Ilona Molnar, svečano su 14. juna ove godine, otvorile konferenciju projekta NewGenerationSkills sa temom: „Nosioci promena: socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo” koja je održana u Beogradu.

Panel diskusija u kojoj su učestvovali međunarodni predstavnici projekta NewGenerationSkills vođena je na temu primera dobre prakse socijalnih inovacija i socijalnog preduzetništva. Neka od pitanja odnosila su se na unapređenje nacionalnih okvira za podršku u razvoju socijalnih inovacija i socijalnog preduzetništva, kao i faktorima njihovog uticaja na razvoj privrede.

U okviru konferencije predstavljene su aktivnosti projekta SENSES-Razvoj socijalnog preduzetništva u Dunavskom regionu koji ima za cilj razvoj strategije i akcionih planova namenjenih sektoru socijalnog preduzetništva na nivou Dunavskog regiona. Predstavnicima Omladinskog kampa je predstavljen i koncept onlajn treninga namenjenog socijalnim preduzetnicima koji je namenjen razvoju poslovnih veština u oblasti marketinga, finansija, upravljanja ljudskim resursima i prodaji.

Učesnici međunarodnog Omladinskog kampa, na kraju konferencije organizovane 13.-14. juna, predstavili su svoje inovativne ideje iz oblasti socijalnog preduzetništva tokom finalnog dela konferencije.