Projekat digitalizacije prerađivačke industrije

Privredna komora Srbije partner je na projektu Smart Factory Hubs koji će trajati dve godine sa ciljem poboljšanja uslova za inovacije u oblasti pametne proizvodnje u prerađivačkoj industriji. Finansira se u okviru Programa transnacionalne saradnje Dunav 2014 – 2020, a započeo je u januaru 2017. i trajaće do juna 2019. godine.

Privredna društva iz Srbije će tokom trajanja projekta imati priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse iz regiona i unaprede proizvodne procese i razviju poslovanje, kao i da predstave svoja rešenja partnerskim kompanijama iz regiona.
Nosilac projekta je Pomurski tehnološki park u Sloveniji, a u projektu ukupno učestvuje 13 partnera iz 10 zemalja.
U proteklih nekoliko meseci postognuti su glavni rezultati u prvom periodu projekta, i to najpre kroz realizaciju obimnog istraživanja o Industriji 4.0. kroz dva pristupa, „odozdo prema gore“ i „odozgo prema dole“.
Pristup „odozgo prema dole“ upotrebljen je u proizvođačkom sektoru, u trenutnim izazovima da sektor postane „pametan“, a rezultati su prikazani u regionalnim izveštajima Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Nemačke, Mađarske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije. Ovi izveštaji daju celokupan pregled nacionalnih strategija i instrumenata pametne specijalizacije, finansijskih šema, trenutnih sektorskih trendova kao i projektnih i relevantnih učesnika – kreatora rešenja Pametne proizvodnje kao i pregled malih i srednjih preduzeća (MSP-a) koja su usmerena na proizvodnju.
Pristup “odozdo prema gore“ realizovan je tako što se napravio upitnik koji je popunilo više od 278 MSP-a iz svih 10 zemalja, pokazujući vrlo zanimljivo stanje u ovom važnom sektoru. Glavni zaključci ukazuju na nedostatak uključenosti MSP-a u nacionalne strategije kao i nedostatak znanja i finansijskih sredstava za digitalizaciju malih i srednjih preduzeća usmerenih na proizvodnju što su važne informacije za dalju razradu projektnih aktivnosti u narednim godinama.
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizovala je prvi projektni sastanak u okviru projekta od 8. do 9. juna 2017. godine u Osijeku, Vukovaru i Iloku.

Češki partner The University of West Bohemia organizovao je projektni sastanak u Pilsenu (Češka) od 5. do 6. novembra 2017. godine.
Na sastanku je bilo reči o dosadašnjim i budućim tehničkim aktivnostima na projektu: komunikacionim aktivnostima, izradi Benchmarking report-a, izradi online karte s podacima svih agencija koje se bave Industrijom 4.0 na području Podunavlja kao i izrada priručnika dobrih praksi iz 10 država koje učestvuju na projektu. Drugi dan su održani bilateralni susreti i radionice, a događaj je završio planiranjem drugog projektnog sastanka.
Austrijski partner PROFACTOR organizovao je drugi projektni sastanak od 6. do 7. decembra 2017. godine u Steyru (Austrija).
Predstojeći događaj u okviru projekta je međunarodna konferencija 2018. „A sustainable vision for the future, viable solutions for the present”. Takođe, International Foundation for Production Research (IFPR) i Technical University of Cluj-Napoca (TUCN) iz Rumunije organizuju petu Međunarodnu konferenciju o kvalitetu i inovacijama u inženjerstvu i menadžmentu kao i Međunarodnu konferenciju o istraživanju u proizvodnji za područje Afrike, Evrope i Bliskog Istoka.
PROFACTOR i Micro resist technology (MRT) organizuju NIL Industrijski Dan 8. i 9. marta 2018. godine u Beču. Reč je o važnom događaju na kome će biti održane akademske i naučno orijentisane konferencije, a s ciljem informisanja kompanija i ostalih zainteresovanih strana u industrijskom sektoru koje žele da koriste nanolitografiju (Nanoimprint Lithography – NIL) kao proizvodnu metodu, a biće reči i o najnovijim procesima u tom polju.

Prerađivačka industrija predstavlja generator istraživanja i razvoja, inovacija, napretka i zapošljavanja. Digitalizacija proizvodnje je neophodna s obzirom na napredak u procesima i upravljanju ljudskim resursima.