SENSES PROJEKAT – STUDIJSKA POSETA AUSTRIJI

19. i 20. septembra ove godine, delegacija Privredne komore Srbije je u okviru projekta SENSES učestvovala na partnerskom sastanku u Beču ( Austrija) kao i na seminaru i studijskoj poseti u organizaciji Zentrum für Soziale Innovation – ZSI. Seminar je održan u TOP Lokalu – socijalnom preduzeću gde su prisutni mogli da se upoznaju sa konceptom, filozofijom i poslovnim modelom funkcionisanja ovog preduzeća.

Tokom studijske posete, partneri na projektu su posetili tri socijalna preduzeća- “Guter Stoff”, preduzeću koje proizvodi visokokvalitetne majice od materijala organskog porekla, firmu „Acticell“ preduzeće koje razvija inovativna rešenja za trendove u tekstilnoj industriji i socijalno preduzeće „ Dijalog u mraku“ .

Partneri su se takođe upoznali i sa predstojećim aktivnostima na projektu koje će obuhvatiti izradu 25 najboljih praksi socijalnih preduzeća i pet studija slučaja u zemljama partnerima. Takođe, na sastanku partnera su razmatrane i potencijalne teme za predstojeće treninge socijalnih preduzeća predviđenih projektom.

Vise informacija o projektu SENSES pogledajte na zvaničnoj stranici projekta http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses