Objavljen poziv za dodelu grantova za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranji i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19

U okviru projekta Vlade Švajcarske “ Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT “ objavljen je poziv za dodelu grantova za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranji i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19

Više informacija o pozivu, načinu prijave možete pronaći na:
https://act.org.rs/grants/gran…