Raspisan javni poziv za predloge inovativnih projekata u oblasti cirkularne ekonomije

Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF) raspisuju javni poziv za predloge inovativnih i isplativih projekata, poslovnih modela i tehničkih rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, na nivou lokalnih zajednica, primenom principa cirkularne ekonomije.

Predložena rešenja istovremeno bi trebalo da imaju potencijal da ostvare i druge društvene, ekonomske i ekološke koristi za zajednicu i njene građane.

Više informacija možete pronaći na:

Cirkularna ekonomija