Novi modeli finansiranja za razvoj socijalnog preduzetništva

Razvoj finansijskih modela i instrumena koji rešavaju izazove u poslovanju preduzeća ali i istovremeno utiču na pozitivni razvoj društva stvorilo je novi pravac na tržištu investiranja – socijalno investiranje. Grantovi, krediti, socijalne obveznice, socijalni kapital, crowdfunding su samo neki od instrumenata na raspolaganju socijalnim preduzećima u zemljama regiona, a najveća podrška za njihovu primenu dolazi iz fondova Evropske unije, zaključak je istraživanja sprovedenog u okviru projekta Finance4SocialChange koji Privredna komora Srbije realizuje u partnerstvu sa zemljama Dunavskog regiona među kojima su Austrija, Nemačka, Mađarska, Hrvatska i druge.

Ovakvi vidovi investiranja objedinjuju kapital i stručnu pomoć javnog, privatnog i neprofitnog sektora, ali njihova primena u dunavskom regionu čini samo 2 odsto tržišta socijalnih investicija koje se na globalnom nivou procenjuje na 450 milijardi eura u 2019. godini.

Analizom postojećih zakonodavnih mera za razvoj socijalnog preduzetništva u zemljama regiona mapirani su i primeri dobre prakse na osnovu kriterijuma kao što su tretman preduzeća koja traže finansijsku podršku, raspoloživost izvora finansiranja i mogućnost primene modela u drugim zemljama kako bi se na taj način unapredio sistem podrške razvoja socijalnog investiranja u regionu.

Istraživanje je takođe pokazalo da su instrumenti socijalnog investiranja koji su našli primenu u Austriji i Nemačkoj poput socijalnih obveznica sa društvenom funkcijom i grant programi inovacionih fondova koji uključuju sve zainteresovane strane u razvoj poslovnog modela socijalnog preduzeća i učestvuju u finansiranju njihovog poslovanja, mere koje se najlakše mogu primeniti u procesu razvoja socijalnog investiranja u različitim sektorima i zemljama. Neke institucije i banke su se odlučile i za osnivanje posebnih institucija ili odeljenja,  kao u slučaju ErsteBanke koja pruža finansijsku podršku kroz EU fondove ili posebno osmišljene finansijske instrumente namenjene neprofitnim organizacijama.

Za razvoj tržišta socijalnog investiranja najvažnije definisati faze razvoja ovakvih preduzeća i modela podrške. Osnaživanje mladih socijalnih preduzetnika kao nosilaca promena u društvu, putem mentorskih programa podrške navodi se kao ključni faktor uspeha za razvoj socijalnih preduzeća u prvoj fazi postojanja, dok se u kasnijoj fazi preporučuju obuke za razvijanje investicione spremnosti u okviru socijalnih inkubatora, poput AWS Jumpstart inkubatora iz Austrije, koji obezbeđuje podršku startapovima i drugim socijalnim preduzećima, kroz mentorsku ali i finansijsku podršku.

Za socijalna preduzeća koja se nalaze u kasnijoj fazi razvoja, imaju definisan proizvod i uslugu preporučuju se programi koji mogu obezbediti investitore, poput onih koju pruža Agencija za finansiranje socijalnog preduzetništva(FASE) iz Austrije,  koji nudi mogućnost da više investitora proceni i finansira jedno socijalno preduzeće, fokusirajući se na njegov društveni uticaj, a manje na ostvareni profit. Program omogućava investitorima da zajednički definišu i proces razvoja novih socijalnih preduzeća  i njihov razvoj i pripremu za investiranje u kasnijim fazama.

Projekat Finance4SocialChange će kroz svoje aktivnosti promovisati socijalne inovacije i finansijske instrumente koji za cilj imaju unapređenje sektora socijalnog preduzetništva kroz razvoj strategija, obuke i radionice za izradu biznis planova, a preduzeća koja se prijave za učešće na obukama u narednom periodu, imaće priliku da primene stečena znanja i da se kroz mentorske radionice i takmičenja za najbolju biznis ideju povežu sa potencijalnim investitorima, predstavnicima bankarskih institucija, inovacionih i investicionih fondova kao i da razmene iskustva sa socijalnim preduzećima zemalja u regionu.

Više informacija na:

Facebook: https://www.facebook.com/projectFinance4SocialChange

DTP: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange