Novi multidisciplinarni studijski programi kao rezultat projekta INCOMING

Finalni sastanak partnera na evropskom naučno istraživačkom projektu INCOMING finansiran od strane TEMPUS programa Evropske unije, održan je 27 i 28. septembra 2016. godine u organizaciji Privredne komore Srbije. Nakon produžetka od godinu dana, projekat ulazi u svoju završnu fazu koja predstavlja sumiranje rezultata svih partnera i podnošenje izveštaja koordinatoru projekta Univerzitetu u Talinu.
Cilj ovog projekta jeste izgradnja kapaciteta interdisciplinarnih studija na univerzitetima u Srbiji, a kroz implementaciju ovih nastavnih modula povećavaju se mogućnosti zapošljavanja za diplomce novih programa, što je i strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije.
Ocenjeno je da je Privredna komora Srbije kao jedan od partnera, predstavnika privrede, na projektu u potpunosti dala svoj doprinos kroz izradu matrica kompentencija, ali i kroz kreiranje stimulativnog okruženja radi usaglašavanja potreba tržišta rada za IKT profilima uporedo sa stvaranjem novih obrazovnih modula na univerzitetima, što i jeste bio jedan od glavnih ciljeva projekta. Takođe, važna uloga Privredne komore Srbije kao najvažnije poslovne asocijacije u regionu, ogledala se u povezivanju privrede i obrazovnog sektora kroz međusobnu saradnju sa naučnim institucijama i na polju dualnog obrazovanja.
Predstavnici Udrženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo i Centra za upravljanje projektima PKS istakli su da se naša vizija održivosti projekta INCOMING ogleda u broju novootvorenih radnih mesta i daljoj mogućnosti usavršavanja i napredovanja mladih ljudi u uspešnim IKT kompanijama.
Na sastanku je dogovoreno da krajem oktobra meseca Privredna komora Srbije u okviru diseminacije projekta predstavi zainteresovanim stranama u oblasti informacionih tehnologija novih sedam studijskih programa na četiri univerziteta u Srbiji, a koji predstavljaju rezultat akademskih partnera na projektu.
Saznajte više o projektu INCOMMING