Privredna komora Srbije partner u projektu Gradovi za pešake

Pozitivni efekti kretanja ka gradovima pogodnijim za život
2,38 miliona evra za saradnju na osnivanju pešačkih gradova u dunavskoj regiji
U okviru Inter-regionalnog dunavskog transnacionalnog programa koji finansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i i Instrument pretpristupne pomoći (IPA) odobren je projekat „Gradovi za pešake – ka energetski dogovornim mestima: osnivanje pešačkih gradova u dunavskoj regiji”.
Bolje povezana i energetski odgovorna dunavska regija je jedan od 4 prioriteta Dunavskog transnacionalnog programa. Saradnja rešava zajedničke izazove koji se odnose na transportne sisteme koji su ekološki, sa niskim stepenom buke, malom proizvodnjom ugljenika, u cilju doprinosa održivoj regionalnoj i lokalnoj mobilnosti, modalnoj integracije i inteligentnom transportu.
S obzirom da je glavni cilj Dunavskog transnacionalnog programa razvoj koordiniranih politika i aktivnosti u oblasti programa, koje će učvrstiti obaveze vezane za strategiju Evropa 2020 ka tri dimenzije pametnog, održivog i inkluzivnog razvoja, konzorcijum od 17 partnera iz Slovenije, Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Češke Republike, Austrije i Srbije je pokrenulo projekat u trajanju od 30 meseci (od decembra 2016 do maja 2019) čije će aktivnosti upravo doprineti ovom strateškom opredeljenju EU.

Prvi sastanak projektnih partnera Gradovi za pešake kome je prisustvovala tročlana delagacija Privredne komore Srbije održan je od 7 – 8. februara 2017. godine u Segedinu, čime je započet proces interregionalne razmene i kooperacije koja se bavi uobičajenim izazovima vezanim za poboljšanje mobilnosti kroz efikasno kombinovanje različitih vidova transporta u urbanim predelima dunavske regije. Projekat je usmeren na tri specifična cilja – (1) smanjenje emisije CO2 vezane za transport, (2) poboljšanje integrisanog korišćenja održivih vidova transporta i (3) povećanje bezbednosti gradskih transportnih mreža i pogodnosti za život
Projekat Gradovi za pešake pomaže gradovima dunavske regije da smanje emisiju zagađivanja i buke i da postanu bolja mesta za život, davanjem većeg značaja ulozi održivih oblika mobilnosti u urbanom mešovitom transportu, a naročito u aktivnim oblicima transporta – kao što je pešačenje i vožnja bicikla. Da bi se to sprovelo, projekat je uglavnom usmeren na poboljšanje ključnih uslova za pešaćenje kroz izradu precizne metodologije koja obuhvata alate medju kojima su i prilagođeni interaktivni vodiči za osam gradova obuhvaćenih projektom.
Svoj doprinos u ovom projektu Privredna komora Srbije će posebno iskazati kroz konsolidaciju razvojnih rešenja i konkretnih predloga na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou kroz interaktivan odnos sa kreatorima politike, kako bi oni mogli uticati na politiku koja se odnosi na održive urbane mobilnosti. Uz aktivnu saradnju sa nadležnim institucijama, kao i podsticanje privrednog sektora i civilnog društva, Privredna komora Srbije će raditi na identifikovanju prepreka ka modernom i pešački dostupnom gradu i na razvoju i sprovođenju plana na otklanjaju istih.