SMACC – Trening za gradove budućnosti

Projekat koji se finansira od strane Evropske unije „SMACC – Trening za gradove budućnosti“ – je koncept obuke usmeren na najvažnije aktere u blasti održivog razvoja grada.
Privredna komora Srbije realizuje projekat od 2016. godine i učestvovala je na trećem sastanku projektnih partnera, koji je održan u Atini u periodu 25.-28. januara 2017. godine. Na sastanku su učestvovali predstavnici projektnih partnera iz šest zemalja i dogovorene su dalje aktivnosti na projektu, kao i način lansiranja e-platforme u svakoj zemlji učesnici projekta.

Obaveza zemalja učesnica na projektu jeste da prevedu sa engleskog na šest jezika sadržaj e-platforme i da se platforma predstavi fokus grupi (zainteresovanim stranama) od kojih se očekuju i dodatni komentari na sadržaj u cilju unapređenja platforme. Komentare će skupljati partner iz Austrije, a lansiranje e-platforme će najpre ići u vodećim zemljama – učesnicama projekta (Austrija, Holandija i Italija) u martu, a nakon toga u maju tekuće godine i u zemljama – Grčka, Srbija i Mađarska. Sam sadržaj platforme je edukativnog karaktera i predstavlja način na koji svi zainteresovani mogu da razviju svoju laboratoriju, u stvari mrežu pametnog grada, a kako bi unapredili kvalitet života ljudi u gradovima.

Naredni sastanak projektnih partnera je planiran u maju 2017. godine, a zemlja domaćin će biti Srbija, grad Beograd. Ono što je dodata vrednost projekta jeste da su ciljne grupe – javna administracija, preduzetnici, naučnici, istraživači i organizacije civilnog društva ti koji šire koncept pametnih gradova na različite nivoe društva, a da pri tom ne postoji isključiva usmerenost na tehnološke inovacije.

Saznajte više o projektu ovde