Javne nabavke van Evropske unije

Poziv za podnošenje predloga projekata, prvi ove vrste, ima za cilj poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama u zemljama koje nisu članice Evropske unije, a sa kojima je Evropska unija potpisala bilateralni ili multilateralni sporazum o javnim nabavkama. Biće odabrano do pet projekata koji će imati koristi od EU granta od maksimalno 400.000 EUR koja pokriva 75% opravdanih troškova.

 

Više informacija na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu