U PKS završena obuka energetskih menadžera u okviru projekta EUREMnext

U Privrednoj komori Srbije je prezentacijom energetski efikasnih rešenja završena  besplatna obuka energetskih menadžera koju su pohađali predstavnici 17 domaćih, srednjih i velikih kompanija u okviru projekta EUREMnext.

„Ideja obuke bila je da  polaznici nakon završene obuke budu u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu bitne odluke u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ili implementacije obnovljivih izvora energije u kompanijama.“ rekao je Miroslav Lutovac, savetnik predsednika PKS.

Obuka je bila namenjena inženjerima koji već rade u svojim firmama kako bi se usavršili u tome kako da unaprede sistem energetske efikasnosti i uštede energiju, a polaznici obuke su imali mogućnost da kroz 16 tematskih celina podeljenih u 6 modula, razmene iskustva sa predavačima sa fakulteta ali i onih sa praktičnim iskustvom u ovoj oblasti.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Miloš Banjac izjavio je da je u Srbiji još pre nekoliko godina uveden sistem energetskog menadžmenta, koji se odnosi na industriju, zgradarstvo, opštine i dodao da je veoma bitno da se što manje energije troši  kao i  da je  potencijal za uštedu je ogroman.

Rukovodilac u kompaniji Metalac Radoslav Čoković kaže da je obuka bila vema značajna za predstavnike te kompanije da bi unapredili znanje i iskustva koja su im potrebna u daljem radu. Takođe je značila i zbog komunikacije sa menadžerima širom Evrope, u cilju razmene mišljenja, istakao je on.

Program obuke u okviru EUREMnext projekta realizuje se u 27 zemalja, a obuku je prošlo više od 4.000 polaznika, koju čine mrežu energetskih menadžera, uglavnom zaposlenih u industriji kao energetski konsultanti ili revizori, javnom i u sektoru usluga.

Ovaj projekat, u saradnji sa Privrednom komorom Nirnberg, sprovodi konzorcijum od 13 partnera iz Nemacke, Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Estonije, Finske, Grcke, Letonije, Republike Ceške, Turske, Španije i Srbije.Finansira ga Evropska komisija kroz Program za istraživanje i inovacije Horizon 2020.