Raspoloživi izvori finansiranja projekata u oblasti energetske efikasnosti

U okviru projekta  „EUREMnext – Obuka energetskih menadžera“, finansiranog od strane Evropske komisije  (Executive Agency for Small and Medium- sized Enterprises) organizovan je sastanak pod nazivom „Finansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti“.

Cilj sastanka bio je da se prezentuje pregled raspoloživih izvora i načina finansiranja i uslova za njihovo aktiviranje. Sastanku su, pored polaznika uspešno završenog kursa realizovanog takodje iz sredstava ovog projekta, prisustvovali i predstavnici šire privredne javnosti u oblasti energetike. Predstavljeni su  raspoloživi domaći izvori finansiranja od strane Ministarstva privrede, ,Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj govorila je o mogućnostima finanasiranja od strane  međunarodnih fondova i institucija (EBRD, EIB KfW…), dok su predstavnici ProCredit banke izložili potencijale domaćih komercijalnih banaka.

Kompanija Resalta prezentovala je „ESCO“ model  finansiranja, dok je kompanija Weiss Light iznela svoja   iskustva projektnog finansiranja nabavke opreme.

Privredna komora Srbije organizovala je sastanak motivisana željom da pomogne pri realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti koje su obradili polaznici kursa, a u odnosu na potrebe svojih kompanija. U narednom periodu očekujemo i realizaciju najuspešnije osmišljenih projekata.