Obuka energetskih menadžera

 

 

Nakon objavljenog javnog poziva Privredne komore Srbije a radi besplatne obuke energetskih menadzera u  okviru projekta EUREMnext i izuzetnog odziva firmi izabrano je 17, od predvidjenih 12 predstavnika privrede.  Firme su birane na osnovu kriterijuma koji su podrazumevali delatnost i veličinu firme, ali je poštovana i teritorijalna disperzija.

Medju njima su HK OK Yumco ad, PPT Namenska ad, AD „Planika“ Kuršumlija, LOVO PROMET doo, RAUCH SERBIA doo, Metalac AD, Fabrika kartona UMKA, JKP „Gradska toplana Niš“, TRAYAL KORPORACIJA ad, NELT CO doo, SOMBOLED doo, Apatinska pivara, Perutina Ptuj-Topiko doo, Industrija građevinskog materija Mladost doo Leskovac, STUP „Vršac“ AD, METAL CINKARA doo i Elixir Prahovo.

Program je prvenstveno namenjen srednjim i velikim preduzećima, čija je godišnja potrošnja energije veća od 4.000 MWh i ima za cilj da unapredi znanja i veštine zaposlenih, koji već imaju iskustvo u oblasti energetike, kako bi mogli da prepoznaju potencijale za optimizaciju energetskih procesa u svojim kompanijama i postave konkretne ciljeve, čijom realizacijom će ostvariti smanjenje troškova poslovanja.

Polaznici će nakon završene obuke biti u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu argumentovane odluke u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ili implementacije obnovljivih izvora energije.

Sadržaj čini petnaest obaveznih tema kao što su prikuplјanje podataka, upravlјanje opterećenjem, sistem energetskog menadžmenta i interna revizija, energetsko inženjerstvo,sistemi za grejanje,upravlјanje efikasnošću i upravlјanje projektima,kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije,primena kompresorskih sistema, toplotni procesi, električni uređaji, osvetlјenje, energetska efikasnost zgrada, klimatizacija i ventilacija, tehnika hlađenja,tehnologija korišćenja solarne energije, geotermalna energija kao i tržište energije.

Na temelju i praktičnih rešenja koja će biti predstavljena na predavanjima, polaznici izrađuju, uz mentorski nadzor, energetski koncept za svoju kompaniju, koji između ostalog predstavlja deo završnog ispita i uslov za sticanje međunarodno priznatog sertifikata EUREM European Energy Manager.

Obzirom da je edukacijski program European EnergyManager međunarodni projekat svi polaznici programa dobijaju pristup međunarodnoj platformi EUREM te mogu učesvovati na međunarodnim konferencijama u okviru projekta EUREM I povezivati se sa stručnjacima iz cele mreže.

 

Zahvaljujemo se svim prijavljenim firmama na interesovanju i angažovanju, a ukoliko se ukaže prilika za sličnom vrstom edukacije, svakako će imati prioritet u participaciji.

Privredna Komora Srbije će i u narednom periodu kroz implementaciju aktivnosti na projektima koje realizuje nastaviti da pruža pomoć članicama u izgradnji sopstvenih kapaciteta.

 Informacije o detaljima obuke možete dobiti na:

Privredna Komora Srbije

Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija

T: 011 33 00 995

e: energetika@pks.rs

Kontakt: Vera Ražnatović

E: vera.raznatovic@pks.rs