Predlog Evropske komisije za budžet EU 2021-2027

Evropska komisija je u maju 2018 godine predložila dugoročni budžet za EU u periodu od 2021 do 2027 godine. Zbog potrebe da se odgovori na nepredviđenu krizu prouzrokovanu epidemijom COVID-19 Komisija je pozvana da predstavi revidirani predlog koji je usvojen u maju 2020. godine

Više informacija možete pronaći na: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en