Otvoren nacionalni poziv za projekte u 2017. godini u okviru programa Erazmus+

Fondacija Tempus je objavila Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Pored projekata koji podrazumevaju mobilnost mladih radi stručnog obrazovanja i obuka, u okviru ovog poziva institucijama i organizacijama iz Srbije namenjen je i paket KA2 – Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka gde mogu konkurisati svojim projektnim idejama.
Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka podržavaju širok i fleksibilan opseg aktivnosti kako bi se implementirale inovativne prakse, promovisao razvoj i modernizacija organizacija, kao i razvoj politika na evropskom, nacionalnom i regionalnom nivou. U zavisnosti od cilja projekta i organizacija i institucija koji čine konzorcijum, Strateška partnerstva mogu biti različitog obima, a aktivnosti su usmerene na sticanje iskustava na međunarodnom nivou, izgradnju i uvećanje njihovih kapaciteta koji bi rezultirali kreiranjem visoko kvalitetnih inovativnih rešenja.

Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka podrazumevaju aktivnosti usmerene na stručnu edukaciju i treninge, kao i međusektorsku saradnju kako bi se razvile, testirale i implementirale nove inovativne prakse između različitih sektora edukacije i lokalnog/regionalnog tržišta rada. Ova vrsta saradnje predstavlja samo jedan od mnogobrojnih primera strateških partnerstava navedenih u dokumentaciji.

Fokus ove grupe projekata je na kreativnosti, inovativnosti i modernizaciji. Takođe, prioritet je strateško korišćenje ICT metodologija i online saradnja, pristup izvorima informacija, edukacija preduzetnika (uključujući i socijalno preduzetništvo), razvoj veština kroz treninge i edukacije, promocija formalnog i neformalnog obrazovanja, aktivno uključivanje mladih ljudi u rad zajednice, međusektorska saradnja, međuregionalna saradnja, usklađivanje propisa i njihovog sprovođenja u praksi.

Pojedinci koji apliciraju okviru KA2 paketa – Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka su:

– Obrazovne institucije,
– Međusektorske organizacije (Centri za razvijanje veština, privredne komore),
– Javne institucije,
– Preduzeća, kompanije, predstavnici tržišta rada,
– Društvene organizacije,
– Institucije za istraživanje i inovacije,
– Predstavnici civilnog društva,
– Ostali akteri društvene zajednice,

Prijavne formulare i tehničko uputstvo za njihovo popunjavanje možete preuzeti preko sledećeg linka: http://erasmusplus.rs/objavljen-nacionalni-poziv-erazmus-plus-2017

Druge vrste Erazmus + projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2017. godinu (Opšti poziv za Erazmus+ projekte za 2017. godinu).

Prijave za sve projekte mobilnosti se podnose do 2. februara 2017. godine, do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (CET).

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine, do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (CET).

Ukupan budžet za ovaj poziv iznosi 2.157.100.000 eura, dok je za oblast edukacije i treninga namenjeno 1.905.400.000 eura.