Izgradnja kapaciteta socijalnog preduzetništva

U okviru velikog evropskog programa „Interreg – Dunavski transnacionalni program DTP“ u Splitu u Hrvatskoj organizovana je obuka za menadžere komunikacija projekata koji se sprovode u okviru Interreg-a: jedan od tih projekata, koji uskoro započinje, je i „Finance 4 Social Change“ u kome je, pored ostalih zemalja, partner i Privredna komora Srbije.

„Finance 4 Social Change“ je projekat usmeren ka razvoju socijalnog preduzetništva u zemljama podunavske regije, u koji su uključene brojne organizacije i institucije iz evropskih država, povezane Dunavom.

Cilj obuke u Splitu bio je da se učesnici projekata u okviru programa DTP upoznaju sa aktivnostima komunikacije i upoznaju sa obaveznim alatima i aktivnostima, odnosno, o tehnikama komunikacije korisnim tokom realizacije projekta.

Pored prezentacija o značaju komunikacije koje je održao službenik za komunikaciju Dunavskog transnacionalnog programa, početnih događaja, minimalnih zahteva za komunikaciju i sajtova o projektima DTP, učestvovali su i ostali govornici: predstavnik projekta Transgreen predstavio je inovativnu komunikacijsku kampanju kroz crtane filmove kako bi se obratio različitim ciljnim grupama; službenik za komunikaciju programa MED objasnio je neke dobre prakse u komunikaciji iz ovog programa i projekata, a stručnjak za komunikaciju predstavio je neke korisne tehnike poput upotrebe jednostavnog engleskog jezika i korišćenja alata kao što su društvene mreže i besplatne platforme da bi se kreirale infografike i video materijali. Tokom obuke učesnici su izvršili dve praktične vežbe o jednostavnom engleskom jeziku i planu komunikacije.

Privredna komora Srbije nastojaće da u što većoj meri uključi predstavnike socijalnog preduzetništva kroz sve faze implementacije projekta kako bi ih osnažila i podstakla na osvajanje domaćih i inostranih tržišta.