I posle bankrota postoji druga šansa

Privredna komora Srbije u saradnji sa partnerima iz zemalja dunavskog regiona – realizuje projekat sa ciljem da posrnulim firmama koje su bankrotirale pruži drugu šansu i ohrabri ih da ponovo pokrenu posao. Projekat je počeo u julu 2018 i u naredne tri godine obuhvatiće pet faza u okviru čijih će se aktivnosti organizovati različiti vidovi uskostručne pomoći kroz seminare i edukacije kako bi se ponovo izgradio kapacitet firmi koje nisu uspele da opstanu na tržištu.

Projekat DC 2.0 treba da unapredi komunikaciju i olakša razmenu znanja između kreatora javnih politika i državnih agencija, istraživačkih instituta i univerziteta, privrednika koji su u stečajnom postupku, ali i onih koji su bankrotirali, ali spremni su za novi početak, kao i poslovnih akceleratora.
Projekat kreira smernice i uputstva za kreatore javnih politika kako da se pruže nove poslovne mogućnosti firmama u zemljama Dunavskog regiona koje se nisu snašle u prvom pokušaju.

Partneri na projektu će kreirati Strategiju druge šanse za Dunavski region kako bi se omogućilo privrednicima da se ponovo pokrenu i počnu novi posao.
Privrednici koji su bankrotirali suočavaju se sa strahom da se ponovo upuste u biznis, osvrćući se na probleme koji su ih doveli do bankrota. Slično je u većini država članica EU – počinjanje novog posla nakon neuspeha je teško. U zemljama Dunavskog regiona „druga šansa“ i poslovni neuspeh predstavljaju kulturnu barijeru, posebno za početnike u poslovanju.
Projekat obuhvata DC 2.0 organizovanje velikog broja različitih vrsta edukacija kroz „Internacionalnu akademiju „pokušaji i greške“, kao i inicijativu „Poslovno restrukturiranje“ koja treba da obezbedi podršku restrukturiranju za 60 privrednika koji nisu opstali.
Aktivnosti na projektu takođe su usmerene na podizanje svesti o značaju druge šanse, ali i podizanju kapaciteta institucija u vezi primene praktičnih mera za restrukturiranje biznisa.

Aktivnosti PKS u okviriu projekta bice usmerene na podizanju kapaciteta firmi koje loše finansijski posluju, jačanje kapaciteta finansijskih posrednika i kreatora politika druge šanse, učestvovanje u izradi Strategije za prugu šansu preduzetnika u Dunavskom regionu, kao i organizovanja Transnacionalne akademije.

U projekat su uključeni i investitori koji su u prilici da pomognu privrednicima kojima je data druga šansa da se probiju na tržište i uspešno posluju.
Kriterijumi za evaluaciju privrednika koji prođu obuku biće transparentni I objavljeni na sajtu projekta a pratiće se svaka faza od anketiranja privrednika, obuke istih I na kraju onih kojima će se raditi poslovno restrukturiranje.
Budžet projekta je 1,8 miliona evra, finansira se iz fondova Evropske unije, a ukupan budzet za sprovođenje projektnih aktivnosti u okviru PKS iznosi 113.000 evra.

KOMENTARA 0