Партнери на пројекту CityWalk о одрживој мобилности у градовима Дунавског региона Вајц, Aустрија

Вајц, индустријски град у источној Штајерској, био је место састанка партнера пројекта CityWalk од 23. до 25. априла 2018. године, чији су домаћини били представнци истоимене општине. Фокус састанка био је на транснационалном учењу и размени искустава у области одрживе мобилности.

Партнери и стручњаци из ове области састали се у Центру за енергетске иновације W.E.I.Z. у оквиру техничке и стручне радионице која је повезана са радионицом за капитализацију и изградњу капацитета. Циљ састанка је постигнут: идентификовање заједничких изазова међу подунавским подручјем у области одрживих транспортних решења и мобилности са посебним фокусом на доприносу у виду заједничких препорука и решења Стратегије ЕУ за подручје приоритетног подручја Дунава 1б – побољшати мобилност и мултимодалност.

Састанак је започео поздравним говором Erwin Eggenreich градоначелника Вајца. Након тога, експерти у области одживе мобилности представили су своје презентације: Bela Kézy, Бела Кези, стручњак за урбанизам, говорио је о важности аутомобила и њихових утицаја на урбану мобилност, је Dieter Schwab представио WalkSpacе асоцијацију, , Harald Messner и Martin Auer су представили програм е5 и Ever-Green e-Car sharing, док је Rafael Bramreiter присутнима представио је пројекат WoodCar, дрвени аутомобил израђен по најновијим светским технолошким стандардима.

Други део био је посвећен капитализацији – представљена су два пројекта одобрена Дунавским транснационалним програмом.

Матеј Гојчић из Регионалне развојне агенције Љубљанске урбане регије (РРА ЛУР) представио је пројекат LinkingDanube – повезивање транснационалних, мултимодалних информација о путницима и путних планера за еколошку мобилност у Дунавском региону. LinkingDanube се бави проблемом недовољног обезбеђивања информација о путним информацијама о јавном превозу, посебно узимајући у обзир прекогранично путовање и мобилност у руралним подручјима. Посебно се фокусира на повезивање мање приступачних подручја у Дунавском региону повезивањем алтернативних услуга јавног превоза и интеграцијом података о транспорту потражње и услуге. Целокупни циљ пројекта је подстицање еколошки прихватљивих могућности мобилности и равномерне доступности у Дунавском региону.
Barbara Kulmer из општине Вајц представила је пројекат – CHESTNUT – свеобухватну израду стратешких планова за одрживи градски превоз. Пројекат доприноси развоју боље повезаног и интероперабилног еколошки прихватљивог и сигурног транспортног система у функционалним урбаним подручјима Дунавског региона.
Пројектни партнери наставили су свој посао следећег дана презентацијом фаза, закључака, проблема и решења о планирању локалног планирања, након чега је уследио увођење добрих и лоших пракси проходности и одрживости транспортне мобилности прикупљених из њихових земаља.. Партнери су такође разговарали о пројектним комуникацијским изазовима и задацима и представили своје пилот пројекте у граду.
Са успешним и врло продуктивним закључцима партнерима састанка сложили су се да прате договорене кораке у оквиру пројекта и постигну сва очекивања лидера радног пакета до следећег састанка, у организацији Регионалне развојне агенције Пилсенског округа у Чешкој Републици, у новембру 2018.

О пројекту CityWalk

CityWalk је пројекат одобреног Дунавског транснационалног програма, који су суосновани из фондова Европске уније ЕРДФ и ИПА, те тежи ка енергетски одговорним месстима у дунавском региону. Помаже градовима да смањују емисије штетних гасова, буку и постану сигурније, боље место за живот, повећавајући улогу одрживијих и активних облика мобилности у мешавини у градском саобраћају као што су шетња и бициклизам. Пројекат се бави изазовом уз холистички приступ: побољшање урбане мобилности кроз ефикасно комбиновање различитих транспортних средстава идентификовањем препрека, као и израдом и имплементацијом плана за рјешавање тих препрека.

За више информација посетите сајт www.interreg-danube.eu/citywalk