Одрживи и одговорни развој урбаних средина

Одрживи и одговорни развој урбаних средина постао је императив за све актере привредног и друштвеног живота. Сви ентитети, без обзира да ли су активни на међународном, регионалном или локалном плану, и без разлике да ли се ради о мултинационалној корпорацији, малом предузећу, државном органу, универзитету или локалној самоуправи, треба озбиљно да узму у обзир значај овог концепта и у складу са својим стратешким опредељењем и контекстом дају свој допринос одрживом развоју.

Кроз пројекте које спроводи Привредна комора Србије даје снажну подршку прокламованим политикама актера у овој области за енергетски одржива и одговорна места за живот. Један од пројекта јесте и Smart City чији је циљ дисеминација концепта паметног града који ће се постићи резултатом у виду “SMACC протокола” који подржава успостављање било којег споразума о сарадњи са новим организацијама како би се даље развијао SMACC програм е-обуке, за даљу обуку “агената за промене” на локалном нивоу, или за ширење приступа тренирању/мултипликовању код фокусних група релевантних интересних група, како би применили своје паметне пројекте на ефикаснији начин.
Главна сврха овог протокола је да обезбеди свим потенцијалним новим организацијама један оперативни документ који ће да олакша и подржи коришћење SMACC програма е-обуке “Обликовање градова за бољи квалитет живота – Подстицање сарадње путем живих лабораторија”, доступан преко платформе www.e-genius.at (e-genius – Initiative offene Bildung in Technik und Naturwissenschaften)

Овај онлајн курс интегрисан је у платформу ‘е-геније’ – вишејезична платформа са отвореним садржајем који објављује и којим управља научно удружење “е-геније – отворена образовна иницијатива у технологији и природним наукама”. Курс је доступан на немачком, енглеском, италијанском, холандском, српском, мађарском и грчком језику и може се пронаћи на следећем линку: http://e-genius.at/en/

Други пројекат Центра за управљање пројектима Привредне коморе Србије јесте „CityWalk – Ка енергетски одговорним местима, успостављање зона за пешачење у градовима Дунавског региона“ који се финансира из Дунавског транснационалног програма. Промоцијом одрживог урбаног транспорта и мобилности као и унапређењем проходности у урбаним срединама земаља дунавског региона постићи ће се кроз развој иновативних методологија као што су водич за пешачење, индекс пешачање, тематски онлине алати за раст и процену пешачења као облика мобилности, али и израдом законских препорука које ће партнери израдити у сарадњи са доносиоцима одлука.

Такође, свој допринос промовисању одрживог развоја заједница Привредна комора Србије пружиће кроз рад на интегрисању стандарда ISO 37120:2014 и ISO 37101:2016 у српском законодавству. Стандард ISO 37120 је прекретница у развоју индикатора за паметне градове и представља практичан водич за градску власт како да донесу одлуке о инвестицијама за своје паметне градове.
Појављивањем најновијег стандарда ISO 37101:2016 – Одрживи развој заједница – Систем менаџмента за одрживи развој – захтеви са упутством за употребу, који је објављен 15. јула ове године, створена је основа да заједнице постигну већи степен одрживости Коришћењем овог стандарда, градови, општине и локалне управе лакше ће моћи да дефинишу стратегију одрживог развоја на локалном нивоу, која одражава потребе и очекивања свих заинтересованих страна.
Сврха овог стандарда је помоћ заједницама да дефинишу своје циљеве одрживог развоја и припреме стратегију за њихово достизање.

Најважнији циљ примене стандарда ISO 37101 јесте стварање будућности заједнице која је више одржива. Ово подразумева побољшања у локалној животној средини, срећније и здравије место за грађане и заједницу која боље предвиђа и прилагођава се природним катастрофама, економским шоковима и климатским променама.