Privredi dostupna dva nova digitalna servisa PKS

U Privrednoj komori Srbije danas su predstavljene dve nove digitalne usluge za mala i srednja preduzeća, i za buduće preduzetnike – E platforma na kojoj se na jednom mestu nalazi sve o upravljanju projektima (www.euprojekti.pks.rs) i platforma za početnike u poslovanju (omladinskopreduzetnistvo.pks.rs)gde budući preduzetnici, kao i oni koji već imaju svoju firmu, mogu naći ključne informacije za počinjanje i vođenje posla.

Onlajn platforma o projektima obezbeđuje na jednom mestu informacije o upravljanju projektima, počev od idejnog rešenja, preko pronalaženja fondova i apliciranja, do vođenja projekta i podnošenja završnog izveštaja. Sadržaj obuhvata: Vodič za upravljanje projektima, dostupne fondove, baze konsultanata sertifikovanih po metodologiji PKS, upitnike za vrednovanje kompanija, kao i tutorijale i vebinare eksperata u ovoj oblasti.
Nova usluga PKS treba da pomogne kompanijama da unaprede sopstvene kapacitete i efikasnije koriste fondove EU i druge oblike razvojne pomoći namenjene finansiranju i realizaciji projekata usmerenih na jačanje konkurentnosti i izvoznog potencijala privrede Srbije.
Poznato je da EU svake godine izdvaja više desetina miliona evra namenjenih privatnom sektoru za finansiranje privrednih projekata, ali je procenat iskorišćenja tih sredstava u Srbiji ispod 30 odsto.
E-platforma PKS je deo projekta „Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u korišćenju sredstava EU“ koji PKS realizuje uz finansijsku podršku Razvojne agencije Srbije.
Platforma Omladinsko preduzetništvo, jedan je od rezultata projekta „Karavan omladinskog preduzetništva“, koji je dobio priznanje Evropske komisije za doprinos razvoju preduzetništva u Srbiji u 2017. godini. Ovim projektom će se Srbija predstaviti u Estoniji od 22. do 24. novembra na godišnjem skupu podrške preduzetništvu „European enterprise promotion awards“. Cilj je edukacija mladih koji žele da započnu sopstveni biznis.
Sadržaj platforme obuhvata informacije o ključnim oblastima za upravljanje sopstvenog preduzeća, kao što su: administracija i knjigovodstvo, upravljanje finansijama, marketing i prodaja, kao i aktuelne konkurse za finansiranje početnika u poslovanju