Novi poziv u okviru ADRION Programa

IPA Jadransko-jonski Program 2021-2027 (ADRION)  će uskoro objaviti svoj 1. poziv za podnošenje predloga projekata koji će biti otvoren od 4. aprila do 30. juna 2023 godine.

Poziv predstavlja prvu važnu prekretnicu programskog perioda 2021-2027, koji sada sadrži proširenu oblast saradnje i više mogućnosti finansiranja za potencijalne korisnike.

Poziv će biti usmeren na sve prioritete Programa i većinu njegovih specifičnih ciljeva. Organizacije iz celog Jadransko-jonskog regiona su pozvane da podnesu ideje o transnacionalnoj saradnji i igraju aktivnu ulogu u doprinosu ekonomskom rastu regiona.

Za više informacija o pozivu posetite: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2023/03/28/ipa-adrion-1st-call-for-proposals-at-the-start/