BLUE DOT NETWORK – Novi globalni projekat

Inicijativa za pokretanje BLUE DOT NETWORK globalnog projekta zapoceta je  u novembru 2019. godine, na svetskom Poslovnom Forumu, odrzanom na Tajlandu. 
 
Projekat nastoji da promoviše razvoj kvalitetnih, održivih i sigurnih infrastrukturnih projekata širom sveta, i to onih koji su:
  
-Tržišno orijentisani,
– Društveno i ekološki odgovorni
– Finansijski održivi
-Transparentno i društveno odgovorni
-Otvoreni i inkluzivni
 
Primarna ideja BluDotNetwork programa je saradnja javnih činioca (predstavnici državnih institucija, lokalna samouprava i dr.) i privatnog i civilnog sektora, na infrasturkturim projektima od opšte koristi. 
Koordinator BluDot Networka, biće U.S. International Development Finance Corporation (DFC): https://www.dfc.gov/who-we-are predstavio je  širok spektar potencijalnih delatnosti u okviru kojih je moguće podneti predlog projekta. 
 
Ukoliko ispunjavate kriterijume za apliciranje i imate projektnu ideju koju zelite da realizujete posetite sledece linkove za vise informacija.