Za korisnike

Poštovani korisnici, Ukoliko Vam je potrebna pomoć konsultanata sertifikovanih od strane Privredne komore Srbije kako bi realizovali Vašu projektnu ideju, kontaktirajte nas na projekti@pks.rs

CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
e-mail: projekti@pks.rs

PRETRAGA

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: info@pks.rs
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100296837
Matični broj: 07000529

logo

 

©2017 ALL RIGHTS RESERVED

TOP