Za konsultanate

Poštovani,

U toku je izrada Baze konsultanata za pripremu i realizaciju projekata iz sredstava EU i drugih oblika razvojne pomoći, koja će biti na raspolaganju svim zainteresovanim aplikantima i korisnicima donatorskih sredstava.

Na ovaj način Privredna komora Srbije doprinosi podizanju kapaciteta privrednih subjekata za kreiranje, pripremu i realizaciju odobrenih projekata kojima će unaprediti sopstveno poslovanje, podići konkurentnost i uspešnije nastupati na domaćem i stranom tržištu, odnosno da pripremajući i realizujući projekte za koje su donator izdvojili i opredelili sredstva, optimalno iskoristi svoje resurse i poveća stepen produktivnosti.

Na osnovu informacija dobijenih iz upitnika vršiće se vrednovanje konsultanata, te uz korišćenje odgovarajuće metodologije oceniti adekvatnost pojedinog pravnog ili fizičkog lica da bude uneto u Bazu konsultanata.

Ukoliko posedujete odgovarajuće znanje i iskustvo u ovoj oblasti, pozivamo Vas da na adresu projekti@pks.rs dostavite sledeću dokumentaciju:=

ZA FIZIČKA LICA:

ZA PRIVREDNE SUBJEKTE:

Za dodatne informacije i eventualna pitanja, možete se obratiti Centru za upravljanje projektima, e-mail: projekti@pks.rs

 

CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
e-mail: projekti@pks.rs

PRETRAGA

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: info@pks.rs
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100296837
Matični broj: 07000529

logo

 

©2017 ALL RIGHTS RESERVED

TOP