VESTI

Read more +13 новембра 2019 By euprojek in Uncategorized

Raspoloživi izvori finansiranja projekata u oblasti energetske efikasnosti

U okviru projekta  „EUREMnext – Obuka energetskih menadžera“, finansiranog od strane Evropske komisije  (Executive Agency for Small and Medium- sized Enterprises) organizovan je sastanak pod nazivom „Finansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti“. Cilj sastanka bio je da se prezentuje pregled raspoloživih izvora i načina finansiranja i uslova za njihovo aktiviranje. Sastanku su, pored polaznika uspešno
Read more +30 октобра 2019 By euprojek in Uncategorized

Pomoc pri ponovnom pokretanju poslovanja – aktivnosti projekta DanubeChance 2.0

U okviru projekta DanubeChance 2.0 čiji je cilj pomoć preduzetnicima kojim je potrebna druga šansa organizovana su okupljanja u vidu poslovnih doručaka u tri grada u  Srbiji – Kruševcu, Beogradu i Subotici. Izborom mesta održavanja trudili smo se da obuhvatimo što veću  teritoriju Srbije, ali i obradimo specifičnosti svakog regiona u ovoj oblasti. Svrha poslovnih
Read more +20 септембра 2019 By euprojek in Uncategorized

U PKS završena obuka energetskih menadžera u okviru projekta EUREMnext

U Privrednoj komori Srbije je prezentacijom energetski efikasnih rešenja završena  besplatna obuka energetskih menadžera koju su pohađali predstavnici 17 domaćih, srednjih i velikih kompanija u okviru projekta EUREMnext. „Ideja obuke bila je da  polaznici nakon završene obuke budu u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu bitne odluke u cilju poboljšanja energetske
Read more +21 јуна 2019 By euprojek in Uncategorized

KRALJEVINA NORVEŠKA POMAŽE OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U SRBIJI SA 700.000 EVRA

Kroz projekat „Norveška za vas“, Kraljevina Norveška izdvojila je 700.000 evra u okviru javnog poziva za podršku novim preduzetnicima i unapređenju produktivnosti postojećih preduzeća i otvaranje novih radnih mesta. Predloge projekata za dodelu bespovratnih sredstava mogu da podnesu budući preduzetnici i postojeća mikro i mala preduzeća iz 91 lokalne samouprave obuhvaćene projektom do 17. jula
Read more +21 јуна 2019 By euprojek in Uncategorized

TREĆI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKTA SA BUDŽETOM IPA FONDA OD 10.38 MILIONA EVRA

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine. Detaljnije na linku: http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/call-for-proposals/treci-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-otvoren/
Read more +11 јуна 2019 By euprojek in Uncategorized

Beograđani podržali manifestaciju “Beograd korača”

Privredna komora Srbije uz podršku Grada Beograda, povodom Međunarodnog dana šetnje Jane’s Walk, organizovala je manifestaciju „Beograd korača“ koja je podrazumevala šetnju od Skupštine grada Beograda do Kalemegdana.         Manifestacija „Beograd korača“ je omogućila građanima da ukažu na sve strane „urbane mobilnosti“ koja podrazumeva veću dostupnost pešačkih zona, biciklističih staza, dobrih ruta,

CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
e-mail: projekti@pks.rs

PRETRAGA

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: info@pks.rs
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100296837
Matični broj: 07000529

logo

 

©2017 ALL RIGHTS RESERVED

TOP