business_world

pošaljite nam poruku

zaposleni

Marija Ašković Matić

Rukovodilac

Tel: (+381 11) 3300 986; 066 875 13 19 marija.askovic.matic@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

Svetlana Jovanović

Samostalni savetnik

Tel: (+381 11) 3304596; 066 875 11 97 svetlana.jovanovic@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

Milena Vujaklija

Samostalni savetnik

Tel: (+381 11) 4149 628; 066 875 1215 milena.vujaklija@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

Ivana Živanović

Savetnik

Tel:(+381 11) 3204515; 066 875 13 17 ivana.zivanovic@pks.rs Resavska 13-15, 11000 Beograd

CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
e-mail: projekti@pks.rs

PRETRAGA

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: info@pks.rs
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100296837
Matični broj: 07000529

logo

 

©2017 ALL RIGHTS RESERVED

TOP